CEVA – de nestăvilit – Împotriva omenescului Stă. Îl desfide, face Imposibilă viața. Un loc, în lumea Aceasta, unde să …